Συλλογές
Τίτλος Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Δημιουργός Κωστής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 189σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Χρήστης της πληροφορίας
Προστασία των επικοινωνιών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Δίκτυο πληροφορικής
Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Internet
Εμπιστευτικός χαρακτήρας
Προστασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001