Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Δημιουργός Πράπα, Αυγουστίνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μηλιώτης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 179σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική
Αξιολόγηση σχεδίου
Διοίκηση επιχειρήσεων
Εκτέλεση προγράμματος
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Διοίκηση προσωπικού
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Τεχνολογία των πληροφοριών
Λογισμικό
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000