Συλλογές
Τίτλος Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Δημιουργός Φελούκας, Παναγιώτης
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Επεξεργασία δεδομένων
Αλγόριθμοι
Λογισμικό
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 1999