Συλλογές
Τίτλος Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Εναλλακτικός τίτλος quality of service in UMTS-integrated services
Δημιουργός Κονταράκη, Μαρία
Συντελεστής Ξυλωμένος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Internet
Λογισμικό
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005