Συλλογές
Τίτλος Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία και ερωτηματολόγια
Εναλλακτικός τίτλος Analytical hierarchy process questionnaires
Δημιουργός Βασιλείου, Αναστασία Ε.
Συντελεστής Πανάς, Επαμεινώνδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους για τη Λήψη Αποφάσεων.
Λέξη κλειδί Ερευνητική μέθοδος
Στατιστική
Λήψη απόφασης
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2006