Συλλογές
Τίτλος Statuts de l' école
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.666.7 KB
p. 15-31
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών