Συλλογές
Τίτλος Σύγκριση μεθοδολογιών γα την επίτευξη αξιοπιστίας
Δημιουργός Βασιλείου, Θεώνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μαλεύρης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 239σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Λογισμικό
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφορική
Αξιολόγηση σχεδίου
Ελεγχος ποιότητας
Τεχνολογική αξιολόγηση
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002