Συλλογές
Τίτλος Κάλυψη δομικών στοιχείων λογισμικού με την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας
Δημιουργός Μανωλόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μαλεύρης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 174σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Λογισμικό
Γλώσσα προγραμματισμού
Αξιολόγηση σχεδίου
Τεχνολογική αξιολόγηση
Προστασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001