Συλλογές
Τίτλος Rent-seeking, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Βεκρή, Μαργαρίτα
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάπτυξη
Ιδιοκτησία
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008