Συλλογές
Τίτλος Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Δημιουργός Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Συντελεστής Σπανός, Γιάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Internet
Διοίκηση επιχειρήσεων
Επιχείρηση
Πρόσβαση στην πληροφορία
Συλλογή δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 10-2005