Συλλογές
Τίτλος Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Δημιουργός Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Συντελεστής Σπανός, Γιάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Οικονομία
Τομέας των τηλεπικοινωνιών
Τεχνολογική αλλαγή
Καινοτομία
Τηλεπικοινωνία
Οικονομική ανάπτυξη
Ελεύθερη αγορά
Ανταγωνισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
ΟΟΣΑ
Ημερομηνία έκδοσης 2004