Συλλογές
Τίτλος Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Δημιουργός Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Συντελεστής Νικολόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Οικοδομικός τομέας
Οργανοδιοικητική
Αξιολόγηση σχεδίου
Λήψη απόφασης
Δημόσια έργα
Μελέτη σκοπιμότητας
Μελέτη της εργασίας
Τεχνολογική αξιολόγηση
Εμπορική συμφωνία
Διαδικασία συνεννοήσεως
Ημερομηνία έκδοσης 2004