Συλλογές
Τίτλος Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Δημιουργός Κονταξή, Μυρτώ
Συντελεστής Μπουραντάς, Δημήτρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Περιβαλλοντική πολιτική
Προστασία του περιβάλλοντος
Κοινωνικός κανόνας
Κοινωνικά προβλήματα
Ευθύνη
Μεγάλη επιχείρηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Βιομηχανικοί κίνδυνοι
Ικανοποίηση από την εργασία
Εργασιακό περιβάλλον
Δικαιώματα του ανθρώπου
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης 10-2004