Συλλογές
Τίτλος Ο δρόμος προς την επιτυχία
Εναλλακτικός τίτλος η κουλτούρα της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
Δημιουργός Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 377σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Καινοτομία
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Τεχνολογική αλλαγή
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητικός έλεγχος
Ημερομηνία έκδοσης 2003