Συλλογές
Τίτλος Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Δημιουργός Τάτση, Αικατερίνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λουρή, Ελένη
Τσιώνας, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τραπεζική δραστηριότητα
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
Κέρδος
Αλλοδαπές επιχειρήσεις
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005