Συλλογές
Τίτλος Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Δημιουργός Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δημόπουλος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 251σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Εσωτερική αγορά ΕΚ
Ανταγωνισμός
Οικονομική ύφεση
Χρηματαγοορά
Ολιγοπώλιο
Διεθνής οικονομία
Τραπεζική δραστηριότητα
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Παραγωγικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 06-2000