Συλλογές
Τίτλος E-Recruiting : προσέλκυση και αξιολόγηση μέσω του διαδικτύου
Δημιουργός Γραμματικός, Νικόλαος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Internet
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Επεξεργασία δεδομένων
Διορισμοί προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Επαγγελματικά προσόντα
Πρόσληψη
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 2000