Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Δημιουργός Ζωτάλης, Μιχαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 215σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη
Λέξη κλειδί Παραγωγικότητα
Αποδοτικότητα
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008