Συλλογές
Τίτλος Κοστολόγηση σε εμπορική τράπεζα και εφαρμογή του αντίστοιχου τμήματος (controling component) του ERP συστήματος SAP
Δημιουργός Ανδρουλάκης, Μιχάλης
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί Μηχανοοργάνωση
Σύστημα πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Κόστος αμοιβών προσωπικού
Κοστολόγηση
Κεφαλαιουχικό κόστος
Λειτουργικό κόστος
Ανάλυση κόστους
Λογιστική διαχείριση
Εμπορική τράπεζα
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Ημερομηνία έκδοσης 07-2001