Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της προθεσμιακής αγοράς στην μεταβλητότητα της υποκείμενης
Δημιουργός Μπαλτά, Χαρίκλεια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Κινητές αξίες
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Τρέχουσα αγορά
Προθεσμιακή αγορά
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000