Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση επιδόσεων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ
Δημιουργός Προδρομίδου, Άννα Σοφία
Συντελεστής Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 116σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση σχεδίου
Εισόδημα επένδυσης
Επενδυτικό σχέδιο
Τιμές αξιών
Μετοχή
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Διεθνής ρευστότητα
Κίνηση κεφαλαίων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Εταιρεία επενδύσεων
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2000