Συλλογές
Τίτλος Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Δημιουργός Πανόπουλος, Ευάγγελος
Συντελεστής Τζωάννος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 129σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική ζημία
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
Χρέος
Εκκαθάριση δαπανών
Πιστωτικοί τίτλοι
Συναλλαγματικό δίκαιο
Διεθνείς πληρωμές
Κίνηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002