Συλλογές
Τίτλος Έρευνα κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού
Δημιουργός Καπέλλας, Στέφανος Ν.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 136σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση προσωπικού
Εκπαίδευση
Αξιολόγηση σχεδίου
Ημερομηνία έκδοσης 2005