Συλλογές
Τίτλος Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Executive MBA
Λέξη κλειδί Χρηματικές συναλλαγές
Τιμές αξιών
Αγαθά και υπηρεσίες
Παραγωγικό αγαθό
Εταιρία επενδύσεων
Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002