Συλλογές
Τίτλος Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Δημιουργός Κωστάκος, Μιχάλης
Συντελεστής Παπαδάκης, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Executive MBA
Λέξη κλειδί Πολιτική της επιχείρησης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Δημόσιες σχέσεις
Αλυσίδα καταστημάτων
Λιανικό εμπόριο
Οργανοδιοικητική τεχνική
Εμπορική προώθηση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Μάρκετινγκ
Ερευνα αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης 10-2002