Συλλογές
Τίτλος Swaps συναλλάγματος
Εναλλακτικός τίτλος (currency swaps)
Δημιουργός Νισυρίου, Ειρήνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση
Τράπεζα
Συνάλλαγμα
Επενδύσεις
Τράπεζα επενδύσεων
Νόμισμα
Τόκος
Νομισματική προσαρμογή
Κεφαλαιουχικό κόστος
Χρηματοοικονομική ζημία
Συναλλαγματικό απόθεμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Δανειοληψία
Ημερομηνία έκδοσης 1998