Συλλογές
Τίτλος Δημόσιο χρέος και ενδογενής οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Ρίζος, Αναστάσιος
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Δημόσια δαπάνη
Δημοσιονομική πολιτική
Δημόσιο χρέος
Ελλειμμα
Οικονομική ανάπτυξη
Κυβερνητική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2011