Συλλογές
Τίτλος Προϊόντα private label: η στρατηγική των ελληνικών βιομηχανιών
Δημιουργός Μυλωνάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αυλωνίτης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 02-2005
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Διεθνής αγορά
Καταναλωτική ζήτηση
Βιομηχανία
Εμπορική προώθηση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2005