Συλλογές
Τίτλος An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Δημιουργός Sofias, Yannis
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Ioannou, George
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 100p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Interdisciplinary Program of Graduate Studies (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Small enterprises
Transnational corporations
Graphic arts
Management
Competition
Market
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006