Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα
Δημιουργός Ξένου, Μαρία
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 161σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωαμτική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Λογιστική
Επιχείρηση
Διεθνές πρότυπο
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006