Συλλογές
Τίτλος Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Δημιουργός Μαυρά, Ευθυμία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Καραθανάσης, Γεώργιος Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 181σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Κεφαλαιουχική εταιρεία
Κεφαλαιαγορά
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Εταιρεία
Επιχείρηση
Χρηματιστήριο αξιών
Κεφαλαιουχικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης 2005