Συλλογές
Τίτλος Πρόγραμμα μάρκετινγκ: 3M Scotchlite TM Fluorescent Diamond Grade TM
Δημιουργός Παπαδοπετράκη, Ειρήνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Χορηγία
Ιδιωτική επιχείρηση
Δημόσια επιχείρηση
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Άναπτυξιακό πρόγραμμα
Οδική ασφάλεια
Σήμανση
Έρευνα αγοράς
Εμπορική προώθηση
Μάρκετινγκ
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 2001