Συλλογές
Τίτλος Το προφίλ των ΜΜΕ σε 5 ευρωπαϊκές χώρες: συσχετίσεις χαρακτηριστικών και τάσεις διοίκησης
Δημιουργός Καρύδης, Αριστείδης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 158σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Οικονομικά της επιχείρησης
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Internet
Οικογενειακή επιχείρηση
Διοίκηση των επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Μέγεθος της επιχείρηασης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οργανοδιοικητική τεχνική
Μέσα μαζικής επικοινωνίας
Δομή της επιχείρησης
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 2001