Συλλογές
Τίτλος Η εκχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων - υπηρεσιών (outsourcing) του τμήματος ανθρωπινων πόρων
Δημιουργός Φώτου, Ιωάννης
Συντελεστής Χυτήρης, Λεωνίδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 29σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Δειγματοληψία
Στατιστική
Μισθός
Εκπαίδευση ενηλίκων
Προσωπικό
Επιχείρηση
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 2006