Συλλογές
Τίτλος Η Σύγκλητος της Σχολής
Εναλλακτικός τίτλος Φωτογραφία ληφθήσα κατά την ορκωμοσίαν των Νέων Σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 1952-1953
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 17
325.9 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών