Συλλογές
Τίτλος Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Δημιουργός Φωτάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Τζωάννος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 193σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Διοίκηση προσωπικού
Τιμολόγηση
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Λογιστική διαχείριση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Δομή της επιχείρησης
Οργανοδιοικητική
Θαλάσσια ναυσιπλοϊα
Εμπορικός στόλος
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Ημερομηνία έκδοσης 09-2001