Συλλογές
Τίτλος Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Δημιουργός Καζάκος, Ευάγγελος
Συντελεστής Μούτος, Θωμάς
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κοινωνική πολιτική
Διεθνής οικονομία
Διεθνές εμπόριο
Εθνική οικονομία
Κράτος πρόνοιας
Ελεύθερη οικονομία
Ασφάλεια της απασχόλησης
Ζήτηση εργασίας
Δημόσια δαπάνη
Αγορά της εργασίας
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2002