Συλλογές
Τίτλος Μελέτη πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημιουργός Αργυροπούλου, Αγγελική, Κοντοδήμας, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Αυτοματοποίηση
Αξιολόγηση σχεδίου
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Βιβλιοθήκη
Μηχανοργάνωση
Πληροφορική της τεκμηρίωσης