Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Δημιουργός Νούλας, Π.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 148σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.)
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική τεχνική
Επιχείρηση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 09-2004