Συλλογές
Τίτλος Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Δημιουργός Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καρύδης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Απόφαση δικαστηρίου
Παροχή υπηρεσιών
Δικαίωμα εργασίας
Δικαίωμα εγκατάστασης
Φορολογία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2011