Συλλογές
Τίτλος Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους σε μια οικονομία
Δημιουργός Λοτσάρης, Δημήτριος Γ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάλυση
Οικονομικές συνθήκες
Οικονομικές συνέπειες
Οικονομική κατάσταση
Ξένα κεφάλαια
Ξένη επένδυση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2003