Συλλογές
Τίτλος Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Εναλλακτικός τίτλος θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Συντελεστής Μούτος, Θωμάς
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Αγορά της εργασίας
Κοινωνική ανισότητα
Διοικητική μεταρρύθμιση
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ασφάλεια γήρατος
Οικονομικές επιστήμες
Αναθεώρηση νόμου
Κοινωνικές παροχές
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 2000