Συλλογές
Τίτλος Credit risk
Δημιουργός Νανοπούλου, Αργυρώ
Συντελεστής Gibson, H.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Πιστωτική πολιτική
Εγγύηση πίστωσης
Τράπεζα
Ασφάλιση πιστώσεων
Ελλάδα
Πίστη
Πιστωτικό ίδρυμα
Ημερομηνία έκδοσης 1999