Συλλογές
Τίτλος Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Δημιουργός Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Χριστοδουλάκης, Νίκος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 191σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Δημόσια δαπάνη
Προϋπολογισμός για την έρευνα
Πολιτική για την έρευνα
Καινοτομία
Τεχνολογική αλλαγή
Δαπάνη
Ερευνα και ανάπτυξη
Βιομηχανική ανάπτυξη
Βιομηχανική έρευνα
Ελλάδα
Βιομηχανία
Μακροοικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 1998