Συλλογές
Τίτλος Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή
Δημιουργός Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Συντελεστής Πλιάκος, Αστέριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 127σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Διπλωματική εργασία
Νομοθεσία
Προστασία του καταναλωτή
Καταναλωτής
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Ημερομηνία έκδοσης 01-2009