Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση επένδυσης σε χρηματοοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
Εναλλακτικός τίτλος μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου
Δημιουργός Καρναχωρίτης, Ευστράτιος Δ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Οικονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2010