Συλλογές
Τίτλος Φορολογία και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Σαραντίδης, Βασίλειος
Συντελεστής Καλυβίτης, Σ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 33σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Φορολογία
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007