Συλλογές
Τίτλος Παράρτημα
Εναλλακτικός τίτλος Ανώτατα ιδρύματα οικονομικής και εμπορικής εκπαιδεύσεως εν Ευρώπη
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 204.5 KB
σ. 75
Γλώσσα el
Κάλυψη 1928-1929
Ημερομηνία έκδοσης 1929
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών