Συλλογές
Τίτλος Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Δημιουργός Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Συντελεστής Καλυβίτης, Σ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 40σ.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική πολιτική
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Δημόσια δαπάνη
Μακροοικονομία
Δημόσια οικονομικά
Ημερομηνία έκδοσης 2004