Συλλογές
Τίτλος Η οικονομική σύγκλιση της Κύπρου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός Παπαδόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λοϊζίδης, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 29σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Πληθωρισμός
Δημόσιο χρέος
Ανεργία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Χώρες ΕΚ
Κύπρος
Οικονομική σύγκλιση
Ημερομηνία έκδοσης 05-2001